شرکت طراحي سايت بهپردازان

كليه حقوق اين سايت مربوط به شرکت نرم افزاري بهپردازان - شركت طراحي سايت بهپردازان مي باشد

شرکت طراحي سايت بهپردازان طراحي سايت حرفه اي شما

شرکت طراحي سايت بهپردازان ارائه خدمات هاستينگ

شرکت نرم افزاري بهپردازان توليد نرم افزار سفارشي
تجزيه و تحليل فروشگاه الکترونیک موبایل

نمودار مورد کاربری سیستم :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بررسی نمودارهای ترتیبی سیستم

نمودار ترتیبی ثبت نام :

 

نمودار ترتیبی سفارش کالا :

نمودارهای هماهنگی سیستم :

نمودار هماهنگی ثبت نام :

نمودار هماهنگی سفارش :

 

نمودار فعالیت ثبت نام :

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار فعالیت  سفارشات :

 

 

 

نمودار حالت سیستم :