سایت های فلش نیز از نوع وبسایت های ثابت هستند

چکیده :

سایت های فلش نیز از نوع وبسایت های ثابت هستنداین سایت ها برای سازمان ها، شرکت ها و افرادی مفید است که اطلاعات آنها نیاز به، به روزرسانی نداشته باشد و اطلاعاتشان ماهانه یا سالانه تغییر کند. زیرا تغییرات آنها نیاز به شخصی دارد که با طراحی سایت و زبان های برنامه نویسی آشنایی داشته باشد.