ویروس FLICKER چیست؟

چکیده :

ویروس FLICKER چیست؟FLICKER در معنی به معنای چشمک زن و سوسو زدن است و دلیل این نامگذاری این است كه این به اصطلاح ویروس كاری میكند كه كاربر هرگاه دكمه‌ای از كیبرد را فشار دهد یك صدای بوغ كه به آن اصطلاحا Beep گفته مشود از كامپیوتر شنیده می‌شود و هم زمان با این صدا صفحه مانیتور یک‌بار به‌طور سریع چشمک می‌زند و با این وضع عملا كار با كیبرد امكان‌پذیر نیست.