كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : نرم افزار 3Dnark03 چيست؟ :

شرح : 3Dnark03 بهترين تست جهت کارايي رايانه براي بازيها مي باشد و به کمک Direct ?.? تستهاي گرافيکي سنگيني را انجام مي دهد . اين برنامه فقط محکي براي اکنون نيست بلکه در آينده که توليد کنندگان ، کارتهاي گرافيک سازگار با Direct ?.? را عرضه خواهند نمود اهميت بيشتري خواهد يافت . کيفيت صدا و تصوير به ما نتيجه بسيار دقيقي از قابليت رايانه جهت بازيها مي دهد . ما همچنين از برنامه قديمي تر ?Dmark ????SE نيز استفاده مي‌کنيم که براي تست کارت هاي گرافيکي که از Direct ?.? استفاده نمي‌کنند بسيار مفيد خواهد بود.