موضوع مقاله :

نرم افزار 3Dnark03 چیست؟

چکیده :

نرم افزار 3Dnark03 چیست؟


شرح : 3Dnark03 بهترین تست جهت کارایی رایانه برای بازیها می باشد و به کمک Direct ?.? تستهای گرافیکی سنگینی را انجام می دهد . این برنامه فقط محکی برای اکنون نیست بلکه در آینده که تولید کنندگان ، کارتهای گرافیک سازگار با Direct ?.? را عرضه خواهند نمود اهمیت بیشتری خواهد یافت . کیفیت صدا و تصویر به ما نتیجه بسیار دقیقی از قابلیت رایانه جهت بازیها می دهد . ما همچنین از برنامه قدیمی تر ?Dmark ????SE نیز استفاده می‌کنیم که برای تست کارت های گرافیکی که از Direct ?.? استفاده نمی‌کنند بسیار مفید خواهد بود.