ML در دنیای نرم افزار چیست؟

چکیده :

ML در دنیای نرم افزار چیست؟ML یک زبان برنامه نویسی تابعی است که به وسیله ی رابین میلنر و دیگران در اواخر دهه ی ???? در دانشگاه ادین برگ گسترش یافت، قواعد نحوی آن الهام شده از ISWIM است. از لحاظ تاریخی، ML سمبل یک فوق زبان است چون تصور شده که تاکتیک های آزموده در ثابت کننده نظریه LCF را توسعه داده است (زبانی که ML فوق زبان آن بود pplambda است، یک ترکیبی از حساب نسبی مرتبه اول و حساب lambda چند ریختی نوع دار.

ML گاهی زبان تابعی غیر کامل نامیده می شود، چون امکان برنامه نویسی آمرانه را می دهد و بنابراین اثرات جانبی بر خلاف زبان های برنامه نویسی تابعی مانند Haskell در آن وجود دارد.