كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : مفهوم فلوچارت در توليد نرم افزار چيست؟ :

شرح :

فلوچارت در واقع نقشه‌اي است که برنامه‌نويسان رايانه قبل از نوشتن برنامه به زبان برنامه‌نويسي اصلي آن را ترسيم مي‌کنند. با مروري بر فلوچارت روند اجراي عمليات، مراحل و جزئيات برنامه و ورودي و خروجي هر مرحله از برنامه مشخص مي‌شود. استفاده از فلوچارت جهت حل هر مسئله‌اي مفيد است و بدون در نظر گرفتن زبان برنامه‌نويسي، نوشتن برنامه را سهولت مي‌بخشد. علاوه بر اين فلوچارت جزئي باارزش از مستندات هر برنامه مي‌باشد که با کمک آن تفسير برنامه، عيب‌يابي و استفاده توسط شخصي به جز برنامه‌نويس را آسان مي‌کند.