addon domain و Parked Domain چیستند و چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

چکیده :

addon domain و Parked Domain چیستند و چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟- با استفاده از parked domain شما می توانید یك دامین را بر روی یك دامین دیگر پارك کنید و در نتیجه یك سایت با دو آدرس داشته باشید، بدین صورت که اگر برای مثال دامنه ی www.Iranwebco.com را بر روی www.Iranwebco.ir پارک کنید، بینندگان سایت شما می توانند علاوه براستفاده از دامین Iranwebco.com وارد آدرس Iranwebco.ir شده و تمام صفحات سایت اصلی را بر روی این دامین نیز ببینند، مثلا به جای Iranwebco.com/members آدرس Iranwebco.ir/members را می بینند.
با استفاده از Addon domain شما می توانید یك دامین جدید را بر روی یک پوشه ی جدید در هاست خود قرار دهید و در نتیجه میتوانید چند سایت به ظاهر مستقل داشته باشید در حالی که این سایتهای میتوانند زیردامنه یك سایت دیگر نیز باشند.
همچنین شما می توانید برای هر دامنه ی جدیدی که Park یا Addon می کنید در بخش Email Accounts در سی پنل خود اکانت های ایمیل مختلف و با پیشوند های مختلف نیز ایجاد کنید (مانند  [email protected] و ...)