رمزنگاری چیست؟

چکیده :

رمزنگاری چیست؟رمزنگاری، روشی به منظور ارسال یک پیام به صورت کد شده می باشد . پس از ارسال پیام ، صرفا" افرادی که دارای کلید مناسب رمزگشائی می باشند ، قادر به استفاده از پیام می‌باشند. افرادی که دارای کلید رمزگشائی نمی باشند ، پیام را به صورت مجموعه ای از حروف، اعداد و کاراکترهای تصادفی مشاهده خواهند کرد . استفاده از رمزنگاری در مواردی که قصد ارسال اطلاعاتی حساس وجود داشته باشد و نمی بایست این اطلاعات توسط افراد غیرمجاز مشاهده و مطالعه گردد، اکیدا" توصیه شده است.
با توجه به این که نامه های الکترونیکی بر روی اینترنت ارسال می گردند و امکان ره گیری و سوءاستفاده از آنان برای مهاجمان وجود دارد ، می بایست یک لایه اضافه امنیتی در خصوص اطلاعات حساس را ایجاد نمود.