كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : تاثير نسبت متن به کد ( Text to HTML ) بر سئو :

شرح : در ارزيابي فاکتورهاي مربوط به سئو از نظر موتورهاي جستجو نسبت متن به کد ( Text to HTML ) بطور مستقيم تاثيري ندارد ولي بر روي پارامترهاي زيادي تاثيرگذار است که ميتوانند نتايج بهتري را براي شما در موتورهاي جستجو به همراه داشته باشند.