موضوع مقاله :

تاثیر نسبت متن به کد ( Text to HTML ) بر سئو

چکیده :

تاثیر نسبت متن به کد ( Text to HTML ) بر سئو


شرح : در ارزیابی فاکتورهای مربوط به سئو از نظر موتورهای جستجو نسبت متن به کد ( Text to HTML ) بطور مستقیم تاثیری ندارد ولی بر روی پارامترهای زیادی تاثیرگذار است که میتوانند نتایج بهتری را برای شما در موتورهای جستجو به همراه داشته باشند.