كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : نسبت متن به کد ( Text to HTML ) ايده آل چقدر است؟ :

شرح : يک نسبت متن به کد ( Text to HTML ) ايده آل عددي بين 25 تا 70 است. اين نسبت مقدار متن آشکار از محتوا به مجموع کد HTML، تصاوير و اطلاعات پنهان در صفحه است. اگر دقت کرده باشيد سايت هايي که در نتايج گوگل رتبه هاي مناسبي دارند معمولا محتواي قابل مشاهده زيادي در خود دارند. اين امر پس از انتشار آپديت جديد گوگل به اسم پاندا که اهميت بيشتري براي محتويات وبسايت ها قائل شده است، بيش از پيش جلوه ميکند.