چگونه این نسبت متنی را افزایش بدیم؟

چکیده :

چگونه این نسبت متنی را افزایش بدیم؟بهترین روش اینکه برای کاربر مطلب بنویسید و خوب در این صورت متن مناسبی نسبت به کد خواهید داشت ولی اگه مثل قسمت ریز نکته های سئو ما مجبور بودید متن های کوتاه بنویسید باید موارد زیر را هم در نظر بگیرید:

?? ولید بودن کدهای قالب

?? حذف کدهای غیر ضروری

?? حدف فاصله های سفید خالی در کد نویسی

?? تا جایی که میتونید از جداول استفاده نکنید

?? استفاده از css برای استایل بندی

?? تغییر سایز تصاویر

?? حذف تصاویر غیر ضروری

?? نگه داشتن حجم صفحه زیر ??? کیلوبایت

?? حذف متن های مخفی که برای کاربران قابل رویت نیست