ده نکته جدید در مورد بهینه سازی مطالب برای سایت های جستجوی

چکیده :

ده نکته جدید در مورد بهینه سازی مطالب برای سایت های جستجوی?? گوگل ترند بعضی وقت ها نتایجی را نشان میدهد ولی به ان اعتماد نکنید انها خیلی کلی هستند
?? پیگیری نتایج سئوی محلی دشوار است و نتایج مدام تغییر میکنند
لینک سازی
??  خریدن لینک ها به کلی دیگر مرده است شما باید لینک ای طبیعی به دست اورید
??  از کسانی که عکس های شما را کپی میکنند بخواهید در پایان مطلب از شما یاد کنند
?? همه چهار چشمی مراقب فرصت های لینک سازی باشید هیچوقت نمیتوانید بفهمید فرصت کی دست میدهد،حتی ممکن است دو سال طول بکشد ولی ارزشش را دارد
?? یک داستان در مورد هر لینکی که ساختید بنویسید
?? رقیبان خود را در سایت های آنالیزور پیدا کنید و ببینید که مردم در سایت های اجتماعی چه قضاوتی در مورد انها دارند هم نظرات و هم انتقادات
?? چیزی را که کاربران سایت شما بیشتر به اشتراک گذاشته اند پیدا کنید و در مورد همان مطلب مطلب دیگری بنویسید
?? برای سایت خود گواهی نامه ینویسید تا بازدیدکنندهگان سایتتان به ان صفحه لینک دهند
?? هدف شما چه کسانی هستند ؟مخاطب خود را بشناسید،انها خود به کدام محتوی شما علاقه دارند