كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : نکته جديد در مورد سئو و بهينه سازي وبسايت براي موتور هاي جستجو :

شرح : ?? گوگل به نظرات در مورد سايت شما در سايت هاي محلي تان اهميت ميدهد
?? کلمه کليدي ” در يک نگاه ” را براي وبسايت خود جستجو کنيد
??  کاربران خود را مجبور کنيد تا در سايت هاي جستجوي محلي در مورد سايت شما نظر دهند
??  در سايت هاي اناليز شبکه هاي اجتماعي براي خود نظرات مثبت پيدا کنيد http://topsy.com و http://tweetdeck.com/ و http://hootsuite.com/
?? کاربراني را پيدا کنيد که در سايت هاي محلي بيشترين نظرات را داده اند سپس به انها پيشنهاد کنيد در مورد وبسايت شما نيز نظر بدهند
?? در سايت گوگل پلاس با استفاده از کدي که ميدهيم همشهري هاي خود را پيدا کنيد و بخواهيد سايت شما را پلاس کنند
site:plus.google.com “live in tehran”
?? طبقه بندي ها ؛ نظرات و تبليغات شفاهي
?? وبسايت هاي سنتي محتوي ، عنوان، معماري سايت ، دردسترس بودن و لينک ها
?? از اين سايت براي يافتن افراد همشهري و مربوط به کار خود استفاده کنيد
?? گوگل طبقه بندي کاملي براي وبسايت هاي خود ندارد،تنها طبقه بندي ان استفاده از پلاس هاي محلي است
?? جستجوي کلمات در مقياس محلي خيلي دشوار است و همچنين نتيجه کافي را نميدهد از پيشنهاد دهنده گوگل براي استفاده از کلمات کليدي پر بازديد استفاده کنيد