معرفی نرم افزارهای گرافیکی با جزئیات

چکیده :

معرفی نرم افزارهای گرافیکی با جزئیاتعنوان: Adobe Photoshop CS
دسته: گرافیک
سطح: حرفه ای
کارایی: بالا
پیچیدگی: زیاد

عنوان: Macromedia Fraahand
دسته: طراحی
سطح: نیمه حرفه ای
کارایی: متوسط
پیچیدگی: متوسط

عنوان: Corel Suite
دسته: طراحی و گرافیک
سطح: حرفه ای
کارایی: بالا
پیچیدگی: بالا

عنوان: Adobe Illustrator CS
دسته: طراحی
سطح: حرفه ای
کارایی: بالا
پیچیدگی: بالا