ماژولهای سئو در سایت خبری شرکت نرم افزاری بهپردازان

چکیده :

ماژولهای سئو در سایت خبری شرکت نرم افزاری بهپردازانیکی از نکاتی که کارآیی پورتالی را افزایش می دهد به طور یقین سهولت در دسترسی بازدیدکنندگان به خبر دلخواه می باشد و یا به عبارتی تلاش مدیریت پورتال خواندن هر چه بیشتر اخبار ارسالی می باشد و اگر دسترسی بازدیدکنندگان آسان تر باشد این مهم بهتر و بیشتر واقع می شود. از این رو هر بازدید کننده می تواند در پورتال تنها کلمه مورد نظر خود را در قسمت جستجو وارد نماید و بعد از آن کلیه اخبار، تصاویر، فایلهای صوتی و تصویری مرتبط را بیابد.