كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : مشخصات فني سايت خبري شرکت نرم افزاري بهپردازان :

شرح :

زبان برنامه نويسي                         C# 2010

تکنولوژي                              ASP.Net   4.0

پايگاه داده                          SQLServer 2008