كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : محافظت در مقابل قطع برق در خدمات هاستينگ چيست؟ :

شرح : آيا شرکت ميزبان به باطري يا ژنراتور مجهز است ؟ اگر به باطري متکي هستند ، در چه فاصله زماني باطري ها شروع به کار مي کنند ؟ اگر سويچ درست اتفاق نيافتد ،  سايت شما تا بالا آمدن سرور ها ، قابل دسترس نخواهد بود