كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : پلان هاست چيست؟ :

شرح :      

بسته هاي پيشنهادي هاست را که به سايت شما اختصاص داده مي شود پلان مي گويند. هر پلان مشخصات و امکانات خاصي همچون ميزان پهناي باند ، تعداد مجاز بانک هاي اطلاعاتي ،  تعداد ايميل ، تعداد دامنه هاي اضافه و… را در خود جاي داده است.