کارایی Adonet در طراحی سایت چیست؟

چکیده :

کارایی Adonet در طراحی سایت چیست؟در FrameworkNET دستیابی داده با استفاده از ADONET انجام می شود. ADONET در واقع یك رابط برنامه نویسی است كه مجموعه امكانات لازم به منظور برقراری اتصال با بانك های اطلاعاتی را در اختیار پیاده كنندگان برنامه های وب قرار می دهد. رابط فوق با ایجاد یك لایه اضافه، جزئیات و پیچیدگی های موجود به منظور دستیابی به داده را از دید پیاده كنندگان مخفی نگه می دارد. برنامه های وب نوشته شده با استفاده از ASPNET 2 از امکانات ارائه شده توسط ADONET نظیر: ارتباط اتوماتیك با انواع متفاوتی از منابع داده، ایجاد كنترل های كاربر در ارتباط با داده و سایر موارد دیگر استفاده می نمایند. بدین ترتیب حجم كد مورد نیاز برای نوشتن برنامه های وب مبتنی بر داده كاهش یافته و نگهداری و پشتیبانی از این نوع برنامه ها شرایط مطلوب تری را فراهم خواهد نمود.