كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : پشتيباني از HTML5 (اچ تي ام ال 5) در مرورگرها :

شرح : HTML5 (اچ تي ام ال 5) هنوز يک استاندارد رسمي نيست، و مرورگرها بصورت کامل آنرا پشتيباني نمي کنند.

اما مرورگرهاي اصلي (Safari, Chrome, Firefox, Opera, Internet Explorer) ويژگي هاي جديد HTML5 (اچ تي ام ال 5) را در نسخه هاي جديدشان اضافه کرده اند.