موضوع مقاله :

پشتیبانی از HTML5 (اچ تی ام ال 5) در مرورگرها

چکیده :

پشتیبانی از HTML5 (اچ تی ام ال 5) در مرورگرها


شرح : HTML5 (اچ تی ام ال 5) هنوز یک استاندارد رسمی نیست، و مرورگرها بصورت کامل آنرا پشتیبانی نمی کنند.

اما مرورگرهای اصلی (Safari, Chrome, Firefox, Opera, Internet Explorer) ویژگی های جدید HTML5 (اچ تی ام ال 5) را در نسخه های جدیدشان اضافه کرده اند.