رابط های برنامه نویسی در تولید نرم افزار چیست؟

چکیده :

رابط های برنامه نویسی در تولید نرم افزار چیست؟W3C اتکای بیشتر به ماژولار بودن را به عنوان بخش اصلی نقشه مطرح کرد. برخی فناوری‌ها که اصالتاً در اچ‌تی‌ام‌ال? تعریف شده بودند، حالا در مشخصات جداگانه معرفی شده‌اند:

    گروه کاری HTML - Microdata, HTML Canvas 2D Context
    گروه کاری برنامه کاربردی وب - انتقال پیام در وب، کارگر وب، ذخیره سازی وب، WebSocket API، Server-Sent Events
    گروه کاری IETF HyBi – پروتکل WebSocket
    گروه کاری WebRTC – WebRTC
    پیگیری متن رسانه وب W3C – WebVTT

برخی مشخصات که در ابتدا به صورت مستقل توسعه داده شده بودند، به عنوان ویژگی‌های HTML5 استفاده شدند: SVG، MathMl، WAI-ARIA.