كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : به طور خاص اچ‌تي‌ام‌ال? ويژگي‌هاي نحوي بسياري را به اين زبان اضافه کرده‌است :

شرح : به طور خاص اچ‌تي‌ام‌ال? ويژگي‌هاي نحوي بسياري را به اين زبان اضافه کرده‌است. اين ويژگي‌ها عبارتند از عناصري مثل ، ، و . هم چنين يکپارچه سازي محتوايي گرافيک برداري مقياس پذير (SVG) که جايگزين تگ <object> است. اين ويژگي‌ها براي اين طراحي شدند تا وارد کردن و کار با محتواي چند رسانه‌اي و گرافيکي آسان تر شود و به پلاگين‌هاي اختصاصي و APIها نيازي نباشد. عناصرجديد ديگر مانند و ، ، براي توانمند تر کردن محتواي نحوي اسناد طراحي شده‌اند. صفت‌هاي جديد ديگري نيز به همين منظور معرفي شده‌اند، در حالي که برخي از عناصر و ويژگي‌ها نيز حذف شده‌اند. بعضي ازعناصر، مانند ، و تغيير يافته‌اند، دوباره تعريف شده‌اند و يا استاندارد گشتند.APIها و DOMها ديگر چاره انديشي موقت نيستند بلکه بخش اساسي از خصوصيات HTML5. هستند. هم چنين درHTML5 پردازش‌هايي صورت گرفته‌است که اسناد نامعتبر و خطاهاي نحوي آن‌ها براي همه مرورگرها و کاربران يکسان خواهد بود.