با پیروی از پیشینیان اخیرش اچ‌تی‌ام‌ال و XHTML

چکیده :

با پیروی از پیشینیان اخیرش اچ‌تی‌ام‌ال و XHTMLبا پیروی از پیشینیان اخیرش اچ‌تی‌ام‌ال???? و XHTML ???، اچ‌تی‌ام‌ال? یک پاسخ به استفاده مشترک اچ‌تی‌ام‌ال و XHTML بر روی شبکه جهانی وب، ترکیبی از ویژگی‌های معرفی شده توسط مشخصات مختلف و موارد معرفی شده توسط محصولات نرم‌افزاری مانند مرورگرهای وب است. مواردی که توسط کارهای مشترک ایجاد شده‌است. و هم چنین پاسخی به بسیاری ازخطاهای نحوی در مستندات وب موجود است. همچنین در تلاش است یک زبان نشانه گذاری یکتا تعریف کند که بتواند در دو قالب اچ‌تی‌ام‌ال یا XHTML نوشته شود.