Front Page چه نرم افزاری است وچه کارایی دارد؟

چکیده :

Front Page چه نرم افزاری است وچه کارایی دارد؟Front Page یکی از مجموعه نرم افزارهای Office-xp می باشد که برای طراحی صفحات وب استفاده میشود. در واقع قالب اصلی و هر آنچه شما در صفحه ای به نام Internet explorer مشاهده می کنید می تواند با Front Page و یا تلفیقی از Front Page و نرم افزارهای دیگر طراحی وب ساخته شده باشد.