كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : Front Page چه نرم افزاري است وچه کارايي دارد؟ :

شرح :

Front Page يکي از مجموعه نرم افزارهاي Office-xp مي باشد که براي طراحي صفحات وب استفاده ميشود. در واقع قالب اصلي و هر آنچه شما در صفحه اي به نام Internet explorer مشاهده مي کنيد مي تواند با Front Page و يا تلفيقي از Front Page و نرم افزارهاي ديگر طراحي وب ساخته شده باشد.