ویـروس چیست؟

چکیده :

ویـروس چیست؟به زبان ساده می‌توان گفت ویروس، برنامه مخفی وکوچکی است که باعث آلوده شدن برنامه‌ای دیگر می‌شود و می‌تواند داده ها را دستکاری و یا تخریب نموده، سرعت سیستم را کاهش داده، باعث اغتشاش وعدم کارائی کامپیوتر شود.مهمترین خصوصیت ویروس قدرت تکثیر آن است. ویروس‌ها برای تکثیر نیاز به یک برنامه اجرائی دارند. یعنی بیشتر ویروس‌ها در فایل‌های اجرائی جای می‌گیرند وآنها را آلوده می‌کنند وکمتر ویروسی پیدا می‌شود که در یک فایل غیر اجرائی جای بگیرد وبتواند از طریق آن تکثیر شود. بنابراین ویروس می‌تواند هر برنامه سیستمی یا کاربردی باشد که شرایط مورد نیاز برای پذیرش ویروس را داشته باشد. برنامه آلوده نیز، قادر است برنامه‌های دیگر را آلوده کند.از آنجائیکه ویروس‌ها می‌توانند به تمام فایل‌هایی که توسط سیستم اجرا می‌شوند، اضافه شوند به آنها خود انعکاس می‌گویند.با وجودیکه ویروس‌ها توسط برنامه نویسان مجرب و حرفه‌ای نوشته می‌شوند، ولی برخی‌ها تصور می‌کنند که خودبه‌خود و به طور تصادفی وارد سیستم می‌شوند.