پروکسی سرور چیست ؟

چکیده :

پروکسی سرور چیست ؟Proxy Server نرم افزاری است که در یک شبکه حد واسط بین اینترنت و کاربران واقع می‌شود. فلسفه ایجاد Proxy Server قراردادن یک خط اینترنت در اختیار تعداد بیش از یک نفر استفاده کننده در یک شبکه بوده است ولی بعدها امکانات و قابلیت‌هایی به Proxy Server افزوده شد که کاربرد آن را فراتر از به اشتراک نهادن خطوط اینترنت کرد. بطور کلی Proxy Server ها در چند مورد کلی استفاده می‌شوند.