تهیه فهرست فروشندگان به چه صورت انجام می شود در انتخاب نرم افزار

چکیده :

تهیه فهرست فروشندگان به چه صورت انجام می شود در انتخاب نرم افزاراین فهرست براساس اطلاعاتی عمومی از قبیل توانمندی و سوابق شرکت ها، تناسب محصولات شرکتها با زمینه فعالیت سازمان، مشتریان آنها، و همچنین بهره گیری از نظرات مشاوران و بررسی پیاده سازی های موفق آنها در صنعت و زمینه فعالیت سازمان، تهیه می گردد. در تهیه این فهرست نباید محدود شد, بلکه هر تامین کننده بالقوه ای را می توان در فهرست مذکور جای داد. از شرکت های نوپا نیز غافل نشوید! برخی از شرکت ها نوپا به شرطی که شرایط فنی و اداری لازم را داشته باشند، می توانند کار را با قیمتی کمتر و کیفیتی بالاتر به انجام رسانند.