نرم افزارهای حسابداری تخصصی

چکیده :

نرم افزارهای حسابداری تخصصیبرخی از نرم افزارها برای صنایع و حوزه های کاری خاصی طراحی شده اند. به طور مثال نرم افزارهای حسابداری وجود دارند که برای شرکت های ساختمانی یا تولیدی یا عمده فروشی ها طراحی شده اند. اگر حوزه کاری شما، جزو حوزه هایی است که نیازهای مالی اختصاصی و منحصر بفردی دارید، فقط به دنبال نرم افزار حسابداری حوزه تخصصی خود باشید.