کارایی Cpu و وظایف آن چیست؟

چکیده :

کارایی Cpu و وظایف آن چیست؟پردازنده یا واحد پردازنده مرکزی (CPU) اصلی ترین بخش کامپیوتر است. این قطعه وظایف مهمی از قبیل عملکرد های ریاضی، منطقی، مقایسه ای و محاسبه های مربوط به آدرس دهی در کامپیوتر را به عهده دارد. CPU مهم ترین تراشه بر روی Main Board هر کامپیوتر می باشد و مدیریت کلیه مراحل پردازش داده ها را به عهده دارد. این قطعه به صورت مستقیم و یا غیر مسقیم سایر قطعات روی برد اصلی و سایر قسمتهای کامپیوتر را نظارت و مقداردهی می کند. پردازنده ها هر چند دارای ابعاد فیزیکی بسیار کوچکی هستند ولی از ابتدایی ترین آنها که از ترانزیستور تا انواع پیشرفته آنها که 10میلیون ترانزیستور می باشد، ابعاد فیزیکی آنها بسیار محدود و در حد 10تا 20اینچ مربع می باشند.