درست کردن پوشه بی نام و نشان

چکیده :

درست کردن پوشه بی نام و نشانابتدا پوشه مورد نظر را انتخاب کنید و بعد کلیک راست کرده و Rename را انتخاب کنین?سپس Alt را نگه داشته و با استفاده از اعداد سمت راست کیبورد ??? را تایپ کنید و Enter را فشار دهید.خواهید دید که پوشه ای مورد نظر بی نام است حال روی پوشه ای مورد نظر کلیک راست کرده و properties را انتخاب کنید از صفحه ای باز شده Customize را انتخاب کنید و بعد روی Chenge Icon کلیک کنید و در صفحه ای باز شده یک آیکن بیرنگ انتخاب کنید خواهید دید که پوشه مورد نظر کاملاْ محو شده است.