ویروس Phel

چکیده :

ویروس Phelاین ویروس حتی دستگاههایی که سرویس پک ? ویندوز XP بر روی آنها نصب می باشد را نیز آلوده می کند. این اسب تروا به شکل یک فایل HTML منتشر می شود و از طریق آسیب پذیری در قسمت Internet Explorers Html Help Control تخریب خود را انجام می دهد، این ویروس فرد مورد نظر را به سایت خاصی می کشاند هنگامیکه سایت توسط فرد باز شود دستگاه آلوده شده و اگر بتواند به درستی بر روی دستگاه میزبان نصب شود می تواند برنامه های مخرب دیگری را نیز بر روی کامپیوتر نصب و اجرا کند. نکته جالب اینکه مایکروسافت از کاربرانی که در امریکا دچار این ویروس شده اند خواسته تا این موضوع را به FBI گزارش داده و از طراح این ویروس شکایت کنند.