منظور از Feed در طراحی سایت چیست؟

چکیده :

منظور از Feed در طراحی سایت چیست؟خوراک وب یا فید یک قالب داده است که به کاربران اجازه می‌دهد محتویاتی که مرتباً به‌روز می‌شوند را به‌راحتی پیگیری نمایند.
به‌صورت معمولی چگونگی کاربرد یک خوراک بدین‌گونه‌است که تولیدکنندگان محتوا، یک پیوند به کاربر می‌دهند تا کاربر با معرفی پیوند به برنامه? فیدخوان خود، هنگام به‌روز شدن خوراک، درونمایه‌های تازه‌ای که به فید افزوده شده‌است را دریافت کند.
هم‌اکنون بسیاری از وبلاگ‌ها و تارنماها، خوراک اختصاصی خود را پخش می‌کنند.