تغییر مسیر فایل های نصب ویندوز

چکیده :

تغییر مسیر فایل های نصب ویندوزاگر پس از نصب ویندوز، بخواهید تغییری در آن ایجاد كنید و قسمتی را اضافه كنید نیاز به فایلهای ویندوز (معمولا cd  آن) خواهید داشت به طور پیش فرض ویندوز به سراغ مسیری می رود كه بار اول از آنجا نصب شده است. برای خودكار شدن این كار می توانید cd  ویندوز را روی هارد كپی كنید و مسیر پیش فرض ویندوز را عوض كنید.

     برای این كار پس از اجرلاث  Regedit به مسیر زیر بروید.

HKEY-LOCAL-MACHINE | Software | Microsoft | Windows | Current version | Setup

و مسیر موجود را به مسیر مورد نظر تغییر دهید.