نحوه عكس گرفتن با Media Player

چکیده :

نحوه عكس گرفتن با Media Player شاید تا بحال با نرم افزارهای دیگری این كار را انجام می دادید ولی در حقیقت با خود MediaPlayer ویندوز نیز می توان عكس گرفت. برای این كار كافیست در حین پخش فیلم كلیدهای Ctrl +I را بزنید. پنجره ذخیره تصویر باز می شود.حالا می توانید تصویر گرفته شده را ذخیره كنید.