کارایی کنترلر در حافظه های SSD چیست؟

چکیده :

کارایی کنترلر در حافظه های SSD چیست؟كنترلر در حقیقت مغز SSD است و همان قسمتی از حافظه SSD است كه تعیین كننده سرعت آن می باشد. تا كنون فقط چند شركت خاص این نوع چیپ ها را تولید كرده اند كه معروفترین آنها عبارتند از: Indilinx ، اینتل، سامسونگ، JMicron . كنترلر چیپ های حافظه فلش را در ردیف هایی سازماندهی می كند كه به آنها « كانال » می گویند و از نظر تئوری به صورت مستقل قابل دسترسی هستند. بنابراین یك كنترلر با 10 كانال احتمالاً از كنترلری كه 8 كاناله است سریعتر است. گفتم احتمالاً چون كارایی و عملكرد خوب به عوامل دیگری هم بستگی دارد. این كنترلر ها را با نام SOC یا System On a Chip هم می خوانند.