موضوع مقاله :

در علم نرم افزار RAID 53 چیست؟

چکیده :

در علم نرم افزار RAID 53 چیست؟


شرح :

نرخ انتقال بالا همراه با قابلیت انتقال مناسب

مشخصات و مزایا :

·        این آرایه RAID حداقل به ? دستگاه دیسک سخت نیاز دارد.

·        RAID53 در واقع باید RAID 0+3 نامیده شود زیرا عمل Striping آن همانند  RAID 0 بوده و Segment بندی آن نیز مانند RAID3 می باشد.

·        تحمل خطای آن مانند RAID3 می باشد.

·        نسبت به  RAID3   دارای نرخ انتقال بسیار بهتری می باشد.

معایب :

·        قیمت بالا

·        همه دیسک ها باید با همدیگر سنکرون شوند که انتخاب نوع و مدل درایو را محدود می سازد.

o   Stripe کردن در سطح بایتها نهایتأ در محاسبه ظرفیت فرمت شده تأثیر منفی می گذارد .