كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : در علم نرم افزار RAID 53 چيست؟ :

شرح :

نرخ انتقال بالا همراه با قابليت انتقال مناسب

مشخصات و مزايا :

·        اين آرايه RAID حداقل به ? دستگاه ديسک سخت نياز دارد.

·        RAID53 در واقع بايد RAID 0+3 ناميده شود زيرا عمل Striping آن همانند  RAID 0 بوده و Segment بندي آن نيز مانند RAID3 مي باشد.

·        تحمل خطاي آن مانند RAID3 مي باشد.

·        نسبت به  RAID3   داراي نرخ انتقال بسيار بهتري مي باشد.

معايب :

·        قيمت بالا

·        همه ديسک ها بايد با همديگر سنکرون شوند که انتخاب نوع و مدل درايو را محدود مي سازد.

o   Stripe کردن در سطح بايتها نهايتأ در محاسبه ظرفيت فرمت شده تأثير منفي مي گذارد .