موضوع مقاله :

در علم نرم افزار RAID 6 چیست؟

چکیده :

در علم نرم افزار RAID 6 چیست؟


شرح :

دیسکهای داده ها مجزا با دو Parity توزیع شده مجزا

مزایا و مشخصات

·     RAID 6 در واقع نسخه پیشرفته RAID 5 می باشد که تصحیح و کنترل خطا را بهبود می بخشد. این ویرایش RAID اطمینان و توانایی بالا در زمینه data storage فراهم می کند .

·     بهترین انتخاب برای کاربردهای بحرانی و حساس

معایب:

·        طراحی مدار کنترلی بسیار پیشرفته و پیچیده .

·        سیکل نوشتن بسیار کند ( دوبار محاسبه مربوط به Parity ) نیاز به N+2 درایو دیسک سخت ( بدلیل دارا بودن N حالت Parity دو بعدی . تعداد دیسکهای سخت در حالت معمولی )

·        ادغام اطمینان بالا با قابلیت بالا