كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : ويکي پديا چيست؟ :

شرح :
ويکي به سايتهاي گفته مي شود که محتواي آن قابل نمايش و ويرايش توسط کاربران خود مي باشد. يک ويکي به گروهي از مردم اجازه مي دهد به آساني اطلاعات خود را به اشتراک بگذارند و به مشاهده اطلاعات به اشتراک گذاشته شده توسط ديگران بردازند و نيز اين توانايي را داشته باشند که تمام اين نوشته ها را ، چه متعلق به خودشان باشد و چه نباشد ، تغيير دهند.
ويکي پديا ساخته مي شود.
در حالي که ويکي روز به روز در سايت هاي مختلف به کار گماشته مي شود ، سايتي از اين قابليت براي ساخت بزرگترين داير?المعارف آنلاين استفاده کرد و اين چنين بود که سايت ويکي پديا بوجود آمد.
سايت ويکي پديا از ميليون ها صفحه اينترنتي مختلف تشکيل شده است که اين صفحه ها هر کدام شامل مقاله اي در موضوعي خاص مي باشد. در هر مقاله ممکن است به کلمات يا موضوعات ديگري اشاره شده باشد که در اين حالت به صورت لينک هاي اينترنتي نمايش داده شده و با انتخاب آنها مي توانيد صفحه مربوط به آن کلمه در سايت ويکي پديــا برسيد.
با کليک کردن روي ويکي پديــــا مي توانيد وارد اين دانشنامه آزاد شويد.
بنيان گذار لغت نامه و دايره المعارف ويکي پديا
جيمي ويلز است که در ? آگوست ???? در آمريکا متولد شده است و در سال 2001پايه ي اين لغت نامه را بنا نهاده است.