در علم نرم افزار RAID 3 چیست؟

چکیده :

در علم نرم افزار RAID 3 چیست؟: Error Checking and Correcting: انتقال موازی با استفاده از خاصیت Parity

مزایا و مشخصات :

·     سیکل خواندن و نوشتن بسیار سریع .

معایب :

·     طراحی بسیار پیچیده که با صدمه دیدن یک دیسک مجموعه دچار مشکل می شود

  کاربرد :

·     میکس و مونتاژ تصویر

·     ویرایش تصویر مانند RAID?