در علم نرم افزار معایب RAID 0 چیست؟

چکیده :

در علم نرم افزار معایب RAID 0 چیست؟معایب :

·        عدم استفاده از Parity

·        هیچ گونه کد تشخیص و تصحیح خطا در این نوع RAID وجود ندارد  

·        از کار افتادن یک درایو باعث از دست رفتن کلیه اطلاعات خواهد شد.

·        عدم کارایی در محیطهای حساس به حفظ داده ها

موارد استفاده :

·        میکس و پردازش تصاویر ویدیویی (میکس و مونتاژ ).

·        واژه پردازی (نرم افزارهای تایپ و... )

·        کارهایی که نیاز به سرعت بالا دارد.