موضوع مقاله :

در علم نرم افزار RAID 0 چیست؟

چکیده :

در علم نرم افزار RAID 0 چیست؟


شرح :

ذخیره سازی روی چند دیسک بدون کنترل خطا

مزایا و مشخصات :

·        داده ها به بلوکهایی تبدیل می شوند و هر بلوک در هارد دیسک مجزا ذخیره می شود.

·        باعث بالا رفتن کارایی سیستم I/O می گردد چرا که بار ترافیکی نقل و انتقالات بین چندین کانال مجزا تقسیم می شود.

·        بالارفتن کارایی بدلیل وجود کنترلرهای مختلفی که عمل کنترل ترافیک را به عهده می گیرند (افزایش سرعت)

·        طراحی بسیار ساده ( زیرا مدار محاسبه Parity وجود ندارد )

·        عدم پرداختن به محاسبات مربوطه به Parity وکنترل خطا ( افزایش سرعت به دلیل عدم پرداختن به محاسبات مربوط به Parity )