كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : در علم نرم افزار RAID چيست؟ :

شرح :

 ايجاد يک واحد از مجموع چند هارد ديسک ميباشد. در واقع با قرار دادن چند هارد ديسک در کنار هم و پياده سازي RAID همه هارد ديسکهاي ما به يک واحد تبديل ميشوند و سيستم همه آنها را فقط به عنوان يک منبع واحد مي بيند که بسته به اينکه چه سطحي از RAID پياده سازي شده باشد ميتواند باعث افزايش کارايي و يا امنيت اطلاعات و يا تلفيقي از اين دو شود.

پياده سازي RAID همچون بسياري ديگر از تکنولوژي ها هم بصورت سخت افزاري و هم نرم افزاري امکان پذير است که مسلما مدل سخت افزاري داراي سرعت و پايداري بيشتري است و مدل نرم افزاري فقط در شرايطي پيشنهاد ميشود که با کمبود امکانات و بودجه مواجه هستيم و يا اينکه قرار است بر روي يک سيستم پشتيبان و نه مادر پياده سازي شود. خوشبختانه همزمان با گسترش فرهنگ استفاده از سيستمها در بين مديران و صاحبان مشاغل و اهميت اطلاعات و حفظ آن براي اين گروه، هزينه پياده سازي RAID به کمک پيشرفت تکنولوژي روز به روز ارزانتر ميشود و هم اکنون با توسعه بيش از پيش اين تکنولوژي و کشيده شدن آن به دايره ديسکهاي با تکنولوژي ATA حتي شاهد درخواست پياده سازي اين تکنولوژي بر روي سيستمهاي روميزي هستيم! اما فارغ از اينکه RAID بصورت نرم افزاري و يا سخت افزاري پياده سازي ميشود و يا نياز ما استفاده از هارد ديسکهاي SCSI و يا ATA است، تکنولوژي RAID داراي سطوح گوناگون است