كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : واژه آزادي در نرم افزارهاي آزاد چيست؟ :

شرح :

1. به همان معنايي که ما در بالا اشاره کرديم، يعني Free به معناي آزادي، که اين گونه نرم افزارها قابل استفاده، نسخه‌برداري، تغيير و/يا توزيع مجدداند، بدون محدوديت و يا با محدوديت‌هايي براي حفظ آزادي.
2. و معنايي ديگر و در واقع هر تفسيري به جز تفسير نوع اول که تنها معناي رايگان بدهد، مانند «آبجو مجاني» (يا در فرهنگ ايراني، شربت صلواتي و يا هر چيز ديگري که اسمش را بگذاريد).