موضوع مقاله :

منظور از intenet explorer در مایکروسافت چیست؟

چکیده :

منظور از intenet explorer در مایکروسافت چیست؟


شرح : IE - Internet Explorer مرورگر وب رایگان است که در اکتبر 1995 توسط مایکروسافت معرفی شد نگارشهای جدید این نرم افزار امکان گنجاندن ویژگهای پیشرفته طراحی و انیمیشن در صفحه های وب و شناسایی شیء های کنترلی Active X و اپلتهای جاوا را نیز فراهم میکنند. این نرم افزار در ویندوز 98 از داخل برنامه های کاربردی چون Word قابل دستیابی است و برای کارهایی چون مدیریت و بازاریابی فایلها و نمایش فایلهای راهنما و نیز فراهم کردن دستیابی به وب مورد استفاده قرار میگیرد.