مفهوم اسپم در اینترنت چیست؟

چکیده :

مفهوم اسپم در اینترنت چیست؟نام Spam از نوعی غذای کنسروی معروف اقتباس شده است وبه پیغامهای پست الکترونیکی ناخواسته اطلاق میشود. افراد یا شرکتهایی که ییغامهای پست الکترونیکی زیادی را به صورت توده ای از پیغام ها ارسال میکنند منابع Spam به شمار می آیند. این منابع آدرسهای پست الکترونیکی افراد را از منابع

مختلفی مانند گروههای خبری ، سایتهای وب و شرکتهایی که فهرست های پستی خود را میفروشند به دست می آورند. بیشتر کاربران فقط با حذف Spam هل آنها را از بین میبرند.