در تولید نرم افزار IDE چیست؟

چکیده :

در تولید نرم افزار IDE چیست؟IDE یا Integrated development environment محیطی است که فرایند ساخت یک پروژه را آسان تر می کند. این محیط برای ساده کردن نوشتن کد و در نهایت ساخت برنامه امکانات زیادی را در اختیار شما قرار می دهد. در این جا چند نمونه از این امکانات که به طور معمول در تمام IDE ها وجود دارد را نوشته ایم:
?. ویرایش کردن و نوشتن کد به صورت پیشرفته
   - به طور مثال رنگ کد های مختلف با هم فرق دارد و این باعث ساده تر شدن برنامه نویسی خواهد شد یا با نوشتن حرف اول یک دستور نام کامل دستور هایی که وجود دارد لیست شود
?. کمک به رفع عیب های نرم افزار و حل مشکلات آن
?. ساخت یا کامپایل کردن نرم افزار و اجرای آن