موضوع مقاله :

منظور از bus در سخت افزار چیست؟

چکیده :

منظور از bus در سخت افزار چیست؟


شرح : 1- Bus =    گذرگاه (به مسیرهایی كه بین اجزای مختلف سی پی یو و واحدهای دیگر ارتباط بر قرار می كند )