كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : منظور از bus در سخت افزار چيست؟ :

شرح : 1- Bus =    گذرگاه (به مسيرهايي كه بين اجزاي مختلف سي پي يو و واحدهاي ديگر ارتباط بر قرار مي كند )