موضوع مقاله :

ترفند کم کردن معجزه آسای حجم عکس و تغییر سایز بدون کم کردن کیفیت آن

چکیده :

ترفند کم کردن معجزه آسای حجم عکس و تغییر سایز بدون کم کردن کیفیت آنشرح : در این روش نیاز به نرم افزار فتوشاپ دارید. که خودش به دو روش انجام میشه.

  1. عکس مورد نظر را با نرم افزار Photoshop باز کنید. سپس از منوی File گزینه ی Save As را انتخاب کنید. سپس در قسمت Format گزینه ی JPEG (*.JPG, *.JPEG, *.JPE) را انتخاب کنید. سپس دکمه ی Save را انتخاب کنید. بعد از اینکار یک پنجره با عنوان JPEG Optoins باز میشود. در قسمت Image Options و روبروی Image Quality هرچه عدد نوشته شده را کمتر کنید حجم عکس پایین تر می آید. دقت کنید در این قسمت هرچه عدد را پایین تر بیاورید کیفیت عکس پایین تر می آید. همزمان با اینکه شما عدد را تغییر میدهید عکس هم به شما نمایش داده میشود و میتوانید کیفیت آن را مشاهده نمایید.
  2. عکس مورد نظر را با نرم افزار Photoshop باز کنید. از منوی Image گزینه ی Image Size را انتخاب نمایید. در قسمت Pixel Dimensions هرچه اعداد را کم کنید عکس کم حجم تر میشود. توجه: این اعداد به صورت پسشفرض با هم کم میشوند یعنی تغییر دادن With باعث میشود که Height هم تغییر میکند و همینطور بالعکس. این اعدا را زیاد کم نکنید چون باعث افت کیفیت میشود. پیشنهاد میشود که به این صورت اعداد را کم کنید: With:1024 Height:768 و  Height:600 Width:800 و  Width:640  Height:480 بسته به نیازتان این اعداد را تغییر دهید.

توجه کنید که روش 1 و روش 2 را میتوانید در نرم افزار فتوشاپ با هم استفاده کنید یعنی هم Image Quality را کم کنید و هم Pixel Dimensions را کم کنید.