كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : ترفند کم کردن معجزه آساي حجم عکس و تغيير سايز بدون کم کردن کيفيت آن :

شرح : در اين روش نياز به نرم افزار فتوشاپ داريد. که خودش به دو روش انجام ميشه.

  1. عکس مورد نظر را با نرم افزار Photoshop باز کنيد. سپس از منوي File گزينه ي Save As را انتخاب کنيد. سپس در قسمت Format گزينه ي JPEG (*.JPG, *.JPEG, *.JPE) را انتخاب کنيد. سپس دکمه ي Save را انتخاب کنيد. بعد از اينکار يک پنجره با عنوان JPEG Optoins باز ميشود. در قسمت Image Options و روبروي Image Quality هرچه عدد نوشته شده را کمتر کنيد حجم عکس پايين تر مي آيد. دقت کنيد در اين قسمت هرچه عدد را پايين تر بياوريد کيفيت عکس پايين تر مي آيد. همزمان با اينکه شما عدد را تغيير ميدهيد عکس هم به شما نمايش داده ميشود و ميتوانيد کيفيت آن را مشاهده نماييد.
  2. عکس مورد نظر را با نرم افزار Photoshop باز کنيد. از منوي Image گزينه ي Image Size را انتخاب نماييد. در قسمت Pixel Dimensions هرچه اعداد را کم کنيد عکس کم حجم تر ميشود. توجه: اين اعداد به صورت پسشفرض با هم کم ميشوند يعني تغيير دادن With باعث ميشود که Height هم تغيير ميکند و همينطور بالعکس. اين اعدا را زياد کم نکنيد چون باعث افت کيفيت ميشود. پيشنهاد ميشود که به اين صورت اعداد را کم کنيد: With:1024 Height:768 و  Height:600 Width:800 و  Width:640  Height:480 بسته به نيازتان اين اعداد را تغيير دهيد.

توجه کنيد که روش 1 و روش 2 را ميتوانيد در نرم افزار فتوشاپ با هم استفاده کنيد يعني هم Image Quality را کم کنيد و هم Pixel Dimensions را کم کنيد.