معایب استفاده از XEN در خدمات هاستینگ چیست؟

چکیده :

معایب استفاده از XEN در خدمات هاستینگ چیست؟بجهت استقلال کاملی که فراهم کرده است، نسبت به platform های دیگر مانند Virttuozzo سرعت کمتری دارد.
عدم پشتیبانی از حافظه Brustable که البته در platform های دیگر نیز در حد تئوری پشتیبانی شده است.