آیا چون هاست شما لینوکس است من باید روی کامپیوتر لینوکس نصب کنم؟

چکیده :

آیا چون هاست شما لینوکس است من باید روی کامپیوتر لینوکس نصب کنم؟
به هیچ وجه این دو مورد ربطی به هم ندارند هاست چه لینوکس باشد چه ویندوز کاری به سیستم عامل کامپیوتر شما ندارد

شما می توانید با هر سیستم عاملی به هاست ما متصل شوید